Photographer 1

Wedding of Evelyn & Paul, 2011

Wedding of Gillian & Robert, 2010

Wedding of Julia & Markus, 2010

Wedding of Gwen & Adam, 2009

Wedding of Brenda & Ronan, 2009

Wedding of Mandy & Malachy, 2009